Fundacja Metro

ul. Bobrza 42/18, 54-220 Wrocław

 

NIP: 8943045003      Regon: 022097608      KRS: 0000455243

Rachunek bankowy: 78 2030 0045 1110 0000 0325 9550